Mvo, Transducers

A woluvo sisixhobo ezikhawuleza uyakwazi ukubona kulinganiswa ulwazi kunye itoti output, ayidlulisele, inkqubo, ivenkile, ukubonisa, ingxelo nokulawula ulwazi kwakungcono.